image image image image

IZADI GYM


از سال 1998 توسط پاماجارن عیسی ایزدی تاسیس شده

 

همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد ، هیجگاه نمیتوان نقش این مجموعه ورزشی یا بهتر بگوییم کارخانه تولید و پرورش قهرمانان موی تای را در ورزش ایران و جهان نادیده گرفت، بدون هیج کمک مالی از دولت کاملا به طور شخصی توانسته بیش از پنجاه مدال جهانی برای ورزش ایران کسب کند و موجبات افتخار آفرینی برای ورزشکاران متعدد را فراهم نماید ، دانش آموختگانی که توسط گراند مستر ایزدی پرورش پیدا کردند الگوی ورزشی ؛ اجتماعی بسیاری از جوانان ایران بلکه جهان بوده اند تا وارد دنیای هنرهای رزمی شوند ، کسب کرسی های مختلف جهانی توسط موسس این مجموعه گواه این ادعاست، مجموعه‌ای که تمام استانداردهای جهانی را کسب نموده و رسما بعنوان یکی از مراکز آموزش فدراسیون جهانی ثبت گردیده ، نقش ایشان به غیر از ورزش قهرمانی و حرفه ای در مقوله سالم سازی اجتماع بسیار موثر بوده حداقل میتوان گفت هزاران جوان را به سمت ورزش سوق داده تا در محیط سالم تن و روان خود را پرورش دهند و از دنیای آلوده به اعتیاد و صدها معزل اجتماعی دیگر دور بمانند