image image image image

نامه وزارت گردشگری و ورزش به وزیر امور خارجه تایلند در خصوص اختیارات ifma

فدراسیون بین المللی موی تای ایفما یک انجمن است که فقط برای موی تای آماتور است


نامه وزارت گردشگری و ورزش به وزیر امور خارجه تایلند در خصوص اختیارات ایفما

همانطور که سازمان ایفما نامه ای به انجمن های مرتبط و همچنین سفارت تایلند در کشورهای دیگر ارسال کرده است تا از آنها بخواهد که اختیارات خود را برای کنترل همه فعالیتهای موی تای  همانند فیفا برای فوتبال انجام دهند. به دلیل این نامه ، سردرگمی زمانی رخ داده است که موی تای کاران  تایلندی در صورت عدم مجوز از ایفما  ، نمی توانند در کشورهای دیگر در مسابقات شرکت کنند.

اما این درست نیست و واقعیت به شرح ذیل میباشد.

1. فدراسیون بین المللی انجمن های موی تای ایفما یک انجمن است که فقط برای موی تای آماتور است و فقط می تواند فعالیت مربوط  انجمن خود مدیریت کند ، تحت مجوز ورزش ورزشی تایلند ثبت شده در سال ۱۹۹۹ و نسخه ویرایش شده سال ۲۰۱۵

2. دولت تایلند هرگز به هیچ اتحادیه و سازمانی اجازه نداده تمام فعالیتهای موی تای را کنترل کند زیرا موی تای فقط به یک انجمن یا فدارسیون وابسته نیست  ادعا غیر واقعی ایفما منجر به سوء تفاهم و مشکل  در بسیاری از کشورها شده است.

3. اصالت موی تای از تایلند است و امروزه موی تای در سراسر جهان مشهور است اما به هر حال موی تای تحت قانون  ۱۹۹۹ به همراه کمیته موی تای  ، اداره ورزش تایلند ، وزارت گردشگری و ورزش برای کنترل ، محافظت و ثبت نام ورزشکاران موی تای و داوران قرار دارد.

برای جلوگیری از اطلاعات غلط ، لطفاً این اطلاعات را به کلیه کنسولگری ها تمام کشورها ارسال شود.

وزارت ورزش تورسیم و جهانگردی تایلند