image image image image

کنگره جهانی موی تای AITMA & IMTF مارچ 2019

پاماجارن عیسی ایزدی و آرجان مسعود ایزدی در مورخ 16 مارچ 2019 در کنگره جهانی موی تای  AITMA & IMTF شرکت نمودند.

 

بحث و تبادل نظر در خصوص مسابقات جهانی ؛ ارتقا درجات خان و  ارائه تقویم سال 2019 از مهمترین مباحث کنگره جهانی 2019 بشمار میرفت .