image image image image

آخرین مسابقات موی تای AITMA & IMTF در سال 2018 برگزار شد

مسابقات در شهر یاساتون تایلند در مورخ ۲۲ دسامبر برگزار گردید

 

در بخش بین المللی مسابقات ورزشکاران کشورهای ایتالیا ، فرانسه ، تایلند
کمربند بین المللی AITMA & IMTF را تصاحب کردند.
آقای مسعود ایزدی بعنوان دستیار ریاست جهانی و کمیته اجرایی در مسابقات حضور داشتند.