image image image image

اولین مراسم بین الملی موی تای AITMA & IMTF بزرگداشت قهرمان افسانه ای موی تای 'APIDEJ SIR HI-RUN'

در تاریخ 1  سپتامبر سال 2018 اولین دوره فستیوال بین‌المللی در شهر سموت سو کام برگزار گردید

در صبح روز این رویداد دکتر چان نارونگ ریس سازمان AITMA & IMTF  با مراسم دعا خواندن برای شادی روح شاه تاکسین و آرزوی موفقیت برای ورزشکاران شرکت کننده رسما این فستیوال را افتتاح کرد.