image image image image

افتتاحیه مسابقات موی تای دانشجویان جهان fisu 2018

مسعود ایزدی دستیار ریاست جهانی AITMA & IMTF در مراسم افتتاحیه مسابقات موی تای دانشجویان fisu

 

بهمراه ریاست جهانی AITMA & IMTF دکتر چارونگ بهمراه نائب رییس دکتر ویرا بعنوان مهمانان ویژه حضور داشتند.