image image image image

اجلاس موی تای با شعار حفظ هویت موی تای و حرکت به سوی اقتصاد جهانی

این جلسه امروز مورخ 30 june مرکز کنوانسیون ملی queen sirikit بانکوک تایلند برگزار شد

و در این جلسه راه هایی برای ایجاد استاندارد سازی ،ترویج فرهنگ موی تای و توجه ویژه به موی تای با سخنرانی مقامات برجسته کشور تایلند ؛ فدارسیونها؛ باشگاه ها به بحث و گفتگو گذاشته شد .و با نمایش موی تای اصیل و موسیقی موی تای همراه بود.و مهمترین هدف این جلسه پیشرفت بیشتر هنر رزمی موی تای بود ؛ آقای مسعود ایزدی بعنوان دستیار ریاست جهانی انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند  AITMA و فدارسیون بین المللی موی تای IMTF به همراه چند تن از اعضا سازمان  در این مراسم شرکت داشتند.