image image image image

تیم منتخب موی تای AITMA & IMTF ایران به سرپرستی پاماجارن عیسی ایزدی در فستیوال جهانی وای کرو 2018

تیم منتخب موی تای  AITMA & IMTF  ایران به سرپرستی پاماجارن عیسی ایزدی در فستیوال جهانی وای کرو 2018

در مورخ 17 مارچ 2018 شرکت نمود . چهاردهمین دوره فستیوال جهانی وای کرو در سال 2018 بیشترین شرکت کننده را نسبت به سالهای اخیر داشت . ریاست انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند  AITMA  سالها پیش این ایده را با شرکت چند کشور عملی نمود و حالا کشورها و ورزشکاران مختلف از سرتاسر جهان در 17 مارچ هر سال در این مراسم با شکوه شرکت میکنند.