image image image image

گرند مستر (پاماجارن) عیسی ایزدی در کنگره جهانی موی تای در سال 2018

کنگره جهانی موی تای در مورخ 16 مارچ 2018 در آیوتایا تایلند

 

توسط ریاست جهانی انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند  AITMA  و فدراسیون بین المللی موی تای IMTF برگزار گردید در این جلسه اعضای هیات رِییسه و نمایندگان کشورها به بحث و تبادل نظر پرداختند آقای عیسی ایزدی بعنوان نماینده ایران و آقای مسعود ایزدی بعنوان دستیار ریاست سازمان جهانی گزارش سالانه و برنامه های آتی را ارایه نمودند.