image image image image

کنفراس خبری روز جهانی موی تای 2018

جلسه وزارت ورزش تایلند با روسای فدارسیون جهانی

 

موی تای برای برگزاری مراسم
روز جهانی موی تای  2018
افتخار بزرگ برای ورزش ایران
آقای مسعود ایزدی بعنوان دستیار
dr.channarong suhongsa
ریاست جهانی فدارسیون بین المللی موی تای IMTF و انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA در جلسه حضور داشتند.