image image image image

کرویا مسعود ایزدی مربی تیم منتخب IZADI GYM در مسابقات جهانی لاتاوی 2017

کرویا مسعود ایزدی مربی خوش فکر ؛ با تجربه صدها مبارزه حرفه ای

در مربیگری حرفهای زیادی برای گفتن دارد نتایج و عملکرد بازیکنان خبر از موفقیتهای بزرگتر دارد .

دومین دوره مسابقات جهانی لاتاوی در مورخ 18  آگوست 2017 در میانمار برگزار گردید.
تیم IZADI GYM متشکل از کشورهای ایران ؛ تایلند ؛ فرانسه با مربیگری آقای مسعود ایزدی در این رقابتها شرکت نمود.