image image image image

تیم منتخب موی تای AITMA ایران در مراسم جهانی روز موی تای و نای خانتوم 2017

تیم منتخب موی تای AITMA ایران به سرپرستی آرجان عیسی ایزدی

 

در مراسم جهانی روز موی تای و
نای خانتوم در مورخ 17 مارچ 2017 در آیوتایا  تایلند شرکت نمود.

این مراسم باشکوه توسط وزارت ورزش تورسیم و جهانگردی تایلند با همکاری انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA هر ساله در آیوتایا تایلند زادگاه نای خانتوم برگزار میشود.