image image image image

IZADI GYM

Izadi GYMدر سال 2000 توسط گراند مستر (پاماجارن) عیسی ایزدی تاسیس شد. اهم فعالیتها و اهداف اصلی آن
پرورش و قهرمان سازی در رشته موی تای است .

اعزام ورزشکاران به مسابقات جهانی . آسیایی . لیگهای معتبر خارجی .
مسابقات ملی و پرورش مربیان موی تای اساس فعالیتهای آن را تشکیل می دهد.
همچنین تجربه مربی گری در سطوح ملی و جهانی از سال 2004 تاکنون
حضور مستمر در پیکارهای موی تای حرفه ای کشور تایلند .
ارتباط زیاد با فدراسیونهای جهانی موی تای و در آخر پایه ریزی
موی تای حرفه ای در ایران توسط بنیان گذار این مجموعه از امتیازات
ویژه ای است که این تشکیلات دارد .

افتخارات آرجان عیسی ایزدی تا کنون

مربی تیم ملی موی تای در مسابقات جهانی موی تای IFMAسال 2004 بانکوک تایلند

مربی تیم ملی موی تای دربازیهای اسیایی ایندور گیمزسال 2005 پوکت تایلند

مربی تیم ملی موی تای درمسابقات جهانی موی تای IFMA سال 2006 بانکوک تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای درمسابقات کینگزکاپ تایلند سال 2006

سرمربی تیم ملی موی تای درمسابقات جهانی موی تای WMF سال 2007 بانکوک تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای در مسابقات قهرمانی اسیا FAMA سال 2007 بنگلور هند

سرمربی تیم ملی موی تای درمسابقات پرنس کاپ سال 2008 بانکوک تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای در مسابقات جهانی موی تایWMF سال 2011 ایو تایا تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای در مسابقات جهانی نیمه حرفه ای WMF سال2011 بانکوک تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای در مسابقات کاپ ازاد قهرمانی چهان سال 2011 بانکوک تایلند

رییس و نماینده انیستیتوی  انجمن هنرهای رزمی تایلند A.I.T.M.A  در ایران

موسس ودبیر کل انجمن موی تای حرفه ای واماتور جمهوری اسلامی ایران P.A.M.A. I

اولین برگزارگننده مسابقات موی تای  حرفه ای در ایران I-1