image image image image

IZADI GYM

Izadi GYMدر سال 1998 توسط گراند مستر (پاماجارن) عیسی ایزدی تاسیس شد. اهم فعالیتها و اهداف اصلی آن
پرورش و قهرمان سازی در رشته موی تای است .

اعزام ورزشکاران به مسابقات جهانی . آسیایی . لیگهای معتبر خارجی .
مسابقات ملی و پرورش مربیان موی تای اساس فعالیتهای آن را تشکیل می دهد.
همچنین تجربه مربی گری در سطوح ملی و جهانی از سال 2004 تاکنون
حضور مستمر در پیکارهای موی تای حرفه ای کشور تایلند .
ارتباط زیاد با فدراسیونهای جهانی موی تای و در آخر پایه ریزی
موی تای حرفه ای در ایران توسط بنیان گذار این مجموعه از امتیازات
ویژه ای است که این تشکیلات دارد .

فتخارات گراند مستر ( پاماجارن)
عیسی ایزدی تا کنون
مربی تیم ملی موی تای در مسابقات جهانی موی تای IFMAسال 2004 بانکوک تایلند

مربی تیم ملی موی تای دربازیهای اسیایی ایندور گیمزسال 2005 پوکت تایلند

مربی تیم ملی موی تای درمسابقات جهانی موی تای IFMA سال 2006 بانکوک تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای درمسابقات کینگزکاپ تایلند سال 2006

سرمربی تیم ملی موی تای درمسابقات جهانی موی تای WMF سال 2007 بانکوک تایلند

بهترین داور موی تای جهان در سال 2007

سرمربی تیم ملی موی تای در مسابقات قهرمانی اسیا FAMA سال 2007 بنگلور هند

سرمربی تیم ملی موی تای درمسابقات پرنس کاپ سال 2008 بانکوک تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای در مسابقات جهانی موی تایWMF سال 2011 ایوتایا تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای در مسابقات جهانی نیمه حرفه ای WMF سال2011 بانکوک تایلند

سرمربی تیم ملی موی تای در مسابقات کاپ ازاد قهرمانی چهان سال 2011 بانکوک تایلند

سرمربی و سرپرست تیم ملی موی تای در مسابقات جهانی موی تای AITMA & IMTF در سال 2015

سرمربی و سرپرست تیم ملی ایران در مسابقات جهانی موی تای AITMA & IMTF در سال 2016

سرمربی و سرپرست تیم ملی ایران در مسابقات جهانی موی تای AITMA & IMTF در سال 2017

سرمربی و سرپرست تیم ملی ایران در مسابقات جهانی موی تای AITMA & IMTF در سال 2018

کسب درجه استاد بزرگ و تنها دارنده مونگون طلایی در ایران سال 2018
سرمربی و سرپرست تیم ملی ایران در مسابقات جهانی موی تای AITMA & IMTF در سال 2019
نائب رییس انیستیتوی  انجمن هنرهای رزمی تایلند A.I.T.M.A و فدارسیون بین المللی موی تای IMTF در آسیا

رییس و نماینده انیستیتوی  انجمن هنرهای رزمی تایلند A.I.T.M.A و فدارسیون بین المللی موی تای IMTF در ایران

کسب بیش از 47 مدال جهانی موی تای تحت مربیگری و سرپرستی ایشان تا سال 2019 برای ایران

موسس ودبیر کل انجمن موی تای حرفه ای  جمهوری اسلامی ایران P.M.A.I
اولین برگزارگننده مسابقات موی تای  حرفه ای در ایران